Darts – Το νέο συμφωνητικό του GDO

Του Θανάση Σταθόπουλου
OSN

Η 5η Φεβρουαρίου μπορεί να θεωρηθεί μία καινούργια αρχή για τα ελληνικά βελάκια. Ένα καλό βήμα. Μικρό αλλά θεωρητικά καλό. Αναμφίβολα τα λόγια και τα γραπτά θα πρέπει να είναι προσεγμένα και μετρημένα στα ελληνικά darts, ωστόσο η νέα συμφωνία που υπογράφτηκε από 10 συλλόγους πηγαίνουν τα ελληνικά βελάκια σε μια νέα εποχή.

Πιο οργανωμένη και πιο ενωμένη. Το κλίμα στη σύσκεψη ήταν σε αρκετά καλό, ενώ ακόμα και αυτοί που είχαν διαφορετικές απόψεις, συμφώνησαν ότι διαφωνούν…Στις επόμενες ημέρες το OSN θα φιλοξενήσει δηλώσεις από τους αντιπροσώπους όλων των συλλόγων που έδωσαν τα χέρια για την καινούργια αρχή στα ελληνικά βελάκια, ενώ σε λίγες ημέρες θα δημοσιευτεί και η συνέντευξη του διαχειριστή της GDO Θοδωρή Θεμιστοκλέους.

Η συμφωνία αυτή αποτελείται από 15 άρθρα, ενώ έχει ισχύ, ενός έτους μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2016. Όπως αναφέραμε στη σύσκεψη έδωσαν το παρών και οι 12 εμπλεκόμενοι σύλλογοι, όπου από αυτούς υπέγραψαν οι 10 με τον ΠΑΣΝΤ και τον ΑΣΑΝΤ να εκφράζουν τις διαφωνίες τους και τις επιφυλάξεις τους.

Αναλυτικά τα 15 άρθρα του νέου συμφωνητικού της GDO

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΝΤΑΡΤΣ
(GREEK DARTS ORGANIZATION)

Ο Ελληνικός Οργανισμός Νταρτς (Greek Darts Organization), είναι ο φορέας των Συλλόγων που:

1. Εκπροσωπεί επίσημα την Ελλάδα ως επίσημο μέλος στην Παγκόσμια Ομοσπονδία Νταρτς (World Darts Federation).

2. Οι αποφάσεις του Ελληνικού Οργανισμού Νταρτς, θα διαχωρίζονται σε αποφάσεις Διοικητικού, Οργανωτικού και πειθαρχικού περιεχομένου και θα καθορίζονται από το πλειοψηφικό αποτέλεσμα των Συλλόγων μελών του, που θα προκύπτει από την συμμετοχή τους σε αυτές. Η συμμετοχή στην ψηφοφορία και στις αποφάσεις αυτές των Συλλόγων μελών του Ελληνικού Οργανισμού Νταρτς, θα καθορίζεται από:  

α) Η πληρωμή οικονομικού αντιτίμου για το WDF Membership, θα δίνει δικαίωμα συμμετοχής για ψήφο και για αποφάσεις που θα αφορούν διοικητικά, κοινά οργανωτικά (μικτά ατομικά-ομαδικά πρωταθλήματα) και πειθαρχικά θέματα (εξαιρούνται όλα τα πειθαρχικά θέματα που προκύπτουν από την παράγραφο β.).

β) Η πληρωμή οικονομικού αντιτίμου για τους εκάστοτε Διασυλλογικούς Αγώνες για την επιλογή της εκάστοτε Εθνικής ομάδας (Ανδρών-Γυναικών), δίνει δικαίωμα συμμετοχής για ψήφο στις διοργανωτικές και πειθαρχικές αποφάσεις των Συλλόγων και των μελών τους που θα αφορούν στους Διασυλλογικούς Αγώνες και κατ’ επέκταση την Εθνική Ομάδα Ανδρών-Γυναικών.

3. Σε περιπτώσεις πειθαρχικών παραπτωμάτων, θα καλείται ο εκάστοτε υπεύθυνος Σύλλογος και μόνον, όπου ο παίκτης/τες αθλητές μέλη του, θα έχουν υποπέσει σε παράπτωμα, να συμμορφώσει και να τιμωρήσει το/τα μέλη του. Σε άλλη περίπτωση, θα καλείτε η ολομέλεια των Συλλόγων που απαρτίζουν τον Ελληνικό Οργανισμό Νταρτς, να επιπλήξουν και να τιμωρήσουν τον υπεύθυνο Σύλλογο.

4. Είναι μοναδικός υπεύθυνος και αρμόδιος για την εξόφληση όλων των οικονομικών υποχρεώσεων της Ελλάδας απέναντι στην Παγκόσμια Ομοσπονδία Νταρτς, εντός των χρονικών ορίων που ορίζει αυτή ( Membership, Ranking Tournaments, Player Levies, Fees κ.λπ.).

5. Διατηρεί την επίσημη επικοινωνία και επαφή (emails, κωδικοί) με την Παγκόσμια Ομοσπονδία Νταρτς.

6. Υποχρεούται να αναγνωρίζει κάθε ανώτερη ή ανώτατη μορφή αθλητικής βαθμίδας, η οποία είναι σύμφωνη με το Ελληνικό κράτος και τους Αθλητικούς Νόμους και να κάνει ολική παραχώρηση της αθλητικής εξουσίας του σε αυτήν, όταν αυτό γίνεται πάντα με γνώμονα την εξέλιξη και την διάδοση του αθλήματος σε όλη την επικράτεια.

7. Ορίζει Συντονιστή και Διαχειριστή Σύλλογο του Ελληνικού Οργανισμού Νταρτς πλειοψηφικά, έναν από τους επίσημους Συλλόγους μέλη του, για την διάρκεια ισχύος του παρόντος συμφωνητικού.

8.Όλοι οι Σύλλογοι μέλη του Ελληνικού Οργανισμού Νταρτς, θεωρούνται ισότιμοι, από την στιγμή που τηρούν όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις που απαιτούνται από τους Ελληνικούς Νόμους, και εκπροσωπούνται με έναν αντιπρόσωπο ή έναν αναπληρωτή τους, συμμετέχοντας έτσι βάση των παραγράφων 2α και 2β, στα συμβούλια και στις αποφάσεις του με έναν ψήφο.

Σε περίπτωση ζυγού αριθμού συμμετεχόντων μελών Συλλόγων στον Ελληνικό Οργανισμό Νταρτς, τότε η ψήφος του ορισμένου Συλλόγου μέλους του Οργανισμού ως Συντονιστή και Διαχειριστή θα διπλασιάζεται, έτσι ώστε να μπορεί πάντοτε να υπάρχει πλειοψηφικό αποτέλεσμα.

Σε περίπτωση που ο Συντονιστής και Διαχειριστής Σύλλογος δεν συμμετέχει σε κάποια από αυτές τις διαδικασίες, τότε θα γίνετε κλήρωση μεταξύ των συμμετεχόντων ζυγών Συλλόγων, έτσι ώστε ο Σύλλογος που θα προκύπτει από την κλήρωση αυτή να διπλασιάζει την ψήφο του, ώστε έτσι να μπορεί να επιτυγχάνεται πλειοψηφικό αποτέλεσμα.

Οι συνεδριάσεις του συμβουλίου, γίνονται μόνο μεταξύ των αντιπροσώπων ή των αναπληρωτών των Συλλόγων μελών του Ελληνικού Οργανισμού Νταρτς και όχι δημόσια, εκτός και αν αυτό προκύπτει μετά από έκτακτη σχετική απόφαση, χωρίς όμως αυτό να επιτρέπει τις δημόσιες παρεμβάσεις.

9. Διατηρεί το δικαίωμα να εντάσσει στην συμφωνία και κατ’ επέκταση στον Ελληνικό Οργανισμό Νταρτς, Συλλόγους ως νέα μέλη του. Κατά την διάρκεια ισχύος του παρόντος συμφωνητικού, τον Ελληνικό Οργανισμό Νταρτς εκπροσωπούν οι υπογράφοντες το παρόν συμφωνητικό.

Δυνάμενο νέου μέλους να συμμετέχει κατά την διάρκεια ισχύος του παρόντος συμφωνητικού, απαιτείται ομόφωνη απόφαση των υπογραφόντων του ισχύοντος συμφωνητικού.

10. Καθορίζει στους Συλλόγους μέλη του το ακριβές οικονομικό αντίτιμο που τους αντιστοιχεί, καθώς και τις σχετικές αρμοδιότητες τους για κάθε νέα προσυμφωνημένη χρονική περίοδο.

11. Διατηρεί το δικαίωμα να αποβάλλει από αγώνες που διοργανώνονται, ή γίνονται υπό την αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Νταρτς και να επιβάλλει ποινές στους Συλλόγους μέλη του:

➢όταν ο εκάστοτε Σύλλογος δεν συμμορφώνεται με τις αποφάσεις που θα προκύπτουν σχετικά με το παράπτωμα που θα έχει υποπέσει ο Σύλλογος ή κάποιο μέλος του,

➢όταν υπάρχει αθέτηση των συμφωνηθέντων,

➢εκπρόθεσμη πληρωμή των υποχρεώσεων του Συλλόγου μέλους,

➢προσβλητικές πράξεις και χαρακτηρισμοί απέναντι στους Συλλόγους μέλη αλλά και στον Ελληνικό Οργανισμό Νταρτς και γενικά όλες εκείνες οι πράξεις, που έχουν σαν σκοπό την παρεμπόδιση της σωστής λειτουργίας του Ελληνικού Οργανισμού Νταρτς, την δυσφήμιση του, αλλά και του αθλήματος.

12. Διοργανώνει, ορίζει τις αγωνιστικές, τους κανόνες, και τον τρόπο διεξαγωγής των αγώνων και επικυρώνει όλες εκείνες τις αγωνιστικές διαδικασίες, που καθορίζουν την ανάδειξη των Εθνικών ομάδων Ανδρών-Γυναικών.

13. Διατηρεί το δικαίωμα να διοργανώνει μικτούς ατομικούς και ομαδικούς αγώνες μεταξύ των Συλλόγων μελών του, εάν και εφόσον αυτό έχει προσυμφωνηθεί και συνυπογραφεί με σχετικό έγγραφο, μεταξύ των επίσημων συμμετεχόντων Συλλόγων μελών του.

14. Συγκεντρώνει και διαχειρίζεται το οικονομικό διαθέσιμο που αφορά στην πληρωμή όλων των εξόδων για κάθε ταξίδι της Εθνικής Ομάδας σε επίσημους και μη αγώνες, στο εξωτερικό αλλά και στο εσωτερικό, μέσω επίσημων παραστατικών (Τιμολόγια, Αποδείξεις Εισπράξεως-Πληρωμής κ.λπ.), του εκάστοτε ορισμένου επίσημου διαχειριστή και συντονιστή Συλλόγου του Ελληνικού Οργανισμού Νταρτς.

15. Είναι μοναδικός υπεύθυνος και αρμόδιος για την οργάνωση του κάθε ταξιδιού της Εθνικής Αποστολής (Εθνική Ομάδα), Ανδρών-Γυναικών, αρχηγών αποστολής, μεταφορές, διαμονή κ.λ.π. και εκπροσωπείται σε όλες τις διεθνείς διοργανώσεις μέσω των εκάστοτε αρχηγών αποστολής, τους οποίους ορίζει και θα πρέπει να είναι μέλη του συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Νταρτς.

Οι αρχηγοί αποστολής με την σειρά τους, έχουν την υποχρέωση ενημέρωσης των παικτών/αθλητών για τους εκάστοτε αγώνες, της διατήρησης του χρονοδιαγράμματος των αγώνων, αλλά και της διατήρησης του ομαλού κλίματος μεταξύ των παικτών/αθλητών. Επίσης έχουν το δικαίωμα να αναφέρουν τους παίκτες/αθλητές στο συμβούλιο του Ελληνικού Οργανισμού Νταρτς, όταν κρίνουν ότι η συμπεριφορά και οι πράξεις τους ήταν ανάρμοστες πριν, κατά την διάρκεια και μετά το τέλος των αγώνων.

Οι Σύλλογοι μέλη που απαρτίζουν τον Ελληνικό Οργανισμό Νταρτς είναι:

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΤΑΡΤΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ (ΣΥ.ΝΤ.ΕΛ.)

Αντιπρόσωπος: Θεμιστοκλέους Θεόδωρος

Αναπληρωτης: Βαρελίδης Μάριος

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΤΑΡΤΣ (Π.Α.Σ.ΝΤ.)

Αντιπρόσωπος          

Αναπληρωτης

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΤΙΚΑ ΝΤΑΡΤΣ (Α.Σ.Α.ΝΤ.)

Αντιπρόσωπος          

Αναπληρωτης

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΤΑΡΤΣ ΜΕΤΣ

Αντιπρόσωπος: Ποντρέλι Εμανουέλε

Αναπληρωτης: Πραντούνα Βαρβάρα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΤΑΡΤΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ

Αντιπρόσωπος: Δεκάρεστος Ευάγγελος

Αναπληρωτης: Ζαμπέτης Αντώνης

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΤΑΡΤΣ ΒΟΥΛΑΣ

Αντιπρόσωπος: Μάρκου Γεώργιος

Αναπληρωτης: Γρεβενίτης Παντελής

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΤΑΡΤΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ

Αντιπρόσωπος: Πιερίδης Νικόλαος

Αναπληρωτης: Γιαννέλης Κωνσταντίνος

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΤΑΡΤΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Αντιπρόσωπος: Νταφώτης Γεώργιος

Αναπληρωτης: Ζαχαριάς Ιωάννης

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΕΛΟΒΟΛΙΑΣ (Π.Ο.Β.)

Αντιπρόσωπος: Βαρουξή Πολίτα

Αναπληρωτης: Σφακιώτη Γιώτα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΤΑΡΤΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

Αντιπρόσωπος: Πασπαλάς Απόστολος

Αναπληρωτης: Κασελούρης Αργύριος

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΤΑΡΤΣ ΓΕΡΑΚΑ

Αντιπρόσωπος: Τσαγαλάς Ισαάκ

Αναπληρωτης: Μανασής Σταύρος

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΤΑΡΤΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Αντιπρόσωπος: Γαβριελάτος Πέτρος

Αναπληρωτης: Βαρσάμου Γεωργία

Η οποιαδήποτε παρέκκλιση από τα προαναφερόμενα, θεωρείται παράβαση και θα είναι αιτία να κληθούν σε απολογία, με κίνδυνο να τιμωρηθούν ο/οι εμπλεκόμενοι και υπεύθυνοι Σύλλογοι μέλη.

Η διάρκεια της εκπροσώπησης στον Ελληνικό Οργανισμό Νταρτς, ισχύει από 1/1/2016 μέχρι και 31/12/2016.

Το παρών έγγραφο συντάχθηκε σε 12 (Δώδεκα) αντίγραφα και υπογράφτηκε από τους αντιπροσώπους και αναπληρωτές των επίσημων μελών (Συλλόγων) του Ελληνικού Οργανισμού Νταρτς.

Το παρών έγγραφο επικυρώνεται επίσημα από δικηγόρο.